HERSENHERSTEL.NL - DE CLIËNT CENTRAAL
 


Wat kan Hersenherstel.nl u bieden?

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd even duidelijk, niet voor de cliënt zelf en evenmin voor  zijn/haar naasten. De acute zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel is in Nederland goed geregeld, ervan uitgaande dat erkend is dat er mogelijk sprake is van hersenletsel. Een grote groep mensen heeft blijvende klachten na bijvoorbeeld een hersenschudding, dit wordt niet altijd (h)erkent als hersenletsel. Vanuit Hersenherstel bied ik u diagnostiek en begeleiding op maat. Het bieden van zicht op de gevolgen van het hersenletsel en de factoren die bevorderend zijn voor herstel zijn belangrijke doelstellingen van Hersenherstel. Voor professionals biedt Hersenherstel.nl een kundige zorgpartner die graag meedenkt om de zorg voor de cliënt gezamenlijk te optimaliseren.

Hersenherstel werkt nauw samen met andere zorgaanbieders. 

De visie van Hersenherstel.nl:

Voortdurend (op basis van de nieuwste inzichten en mogelijkheden) streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een verworven hersenletsel.

Mijn jarenlange ervaring als ergotherapeut binnen de neurorevalidatie en de Master Neurorevalidatie en Innovatie stellen mij in staat de waarde van nieuwe ontwikkelingen op gebied van neurorevalidatie op waarde in te schatten en zo mogelijk te implementeren in de behandeling.

De missie van Hersenherstel.nl:

1)   De juiste zorg voor mensen met verworven hersenletsel op de juiste plaats.

2)   De gevolgen van het hersenletsel voor alle domeinen van het functioneren zijn op een zorgvuldige en betrouwbare manier in kaart gebracht.

3)   Het creëren van de best haalbare voorwaarden, voor cliënten met hersenletsel, om het functioneren en participeren zo optimaal mogelijk te maken


Pictogram fabriek

Hersenletsel en arbeid

De gevolgen van het hersenletsel voor het kunnen werken moeten zorgvuldig in kaart gebracht worden. Hersenherstel.nl biedt als eerste praktijk in Nederland een uniek arbeidsassessment, de PRPP@Work! 

Met de PRPP@Work wordt op een betrouwbare, gestructureerde manier op de werkplek in kaart gebracht  wat de gevolgen van het hersenletsel zijn. Zowel de cliënt als de de werkgever en de werkplek zijn betrokken bij deze diagnostiek. 

De PRPP@Work is een waardevolle toevoeging op de diagnostiek. Zie downloads voor meer informatie over de PRPP@Work.

Geïnteresseerd in de unieke diagnostiek op de werkplek? 

Neem contact op, dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Pictogram rugzak

Hersenletsel en school

Wat de gevolgen van hersenletsel zijn voor het (weer) naar school kunnen, wordt vaak pas duidelijk als je weer naar school gaat. 

Hersenherstel.nl biedt begeleiding bij onder meer schoolopbouw,  aanpassingen in taken en/of materialen. Bovendien denk ik mee over hoe je op school vertelt  dat je hersenletsel hebt. 

We doen dit samen met jou, je ouders/verzorgers, school en eventuele andere betrokken hulpverleners.

Hersenherstel.nl is goed in het in kaart brengen van de dingen die moeilijk zijn (geworden) voor je en de dingen waar je juist goed in bent. Samen zorgen we dat je weer in je kracht komt te staan en je zo goed mogelijk mee doet op school!

Geïnteresseerd in de werkwijze van Hersenherstel.nl? 

Neem contact op, dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Pictogram gloeilamp - idee

Zorg Innovatie en Implementatie

Zorg kan altijd beter! 

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met hersenletsel staan niet stil. Vanuit Hersenherstel.nl volg ik deze ontwikkelingen zo goed mogelijk. 

Als Master of Science in de Neurorevalidatie ben ik in staat deze ontwikkelingen op waarde in te schatten. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is de meerwaarde voor de cliënt. 

Ik ben ervaren in het leiden van innovatieve projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. 

Vanuit Hersenherstel ben ik in te huren als projectleider op gebied van neurorevalidatie.

Mijn krachten zijn mijn analytisch vermogen, het herkennen van kansen en het verbinden van kansen. Ik ben een teamplayer.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden die Hersenherstel.nl heeft op gebied van projectmanagement?

Neem contact op dan bespreken we de wensen en mogelijkheden

Pictogram - presentatie geven

Scholing – workshops op maat

Hersenherstel.nl verzorgt regelmatig presentaties, scholing of workshops op maat.

Zo heb ik in 2019 de PRPP@Work gepresenteerd op diverse podia. Hierbij wordt regelmatig de samenwerking opgezocht met bijvoorbeeld re-integratiebureaus en cliënten.

Met een collega heb ik meerdere workshops energiemanagement gegeven.

Aan een scholing PRPP@Work voor ergotherapeuten wordt in samenwerking met PRPP.nl en Ergologie gewerkt

Verder geef ik regelmatig uitleg over de gevolgen van hersenletsel op scholen of werkplekken van werknemers met hersenletsel.

Geïnteresseerd in een workshop of presentatie op maat? 

Neem contact op dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.