HERSENHERSTEL.NL - DE CLIËNT CENTRAAL
 


Wie ben ik?

Mijn naam is Esther Jansen-Polak.

Sinds 1996 ben ik werkzaam als ergotherapeut.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan op verschillende terreinen van de gezondheidszorg. Zo ben ik werkzaam geweest in verschillende verpleeghuizen, bij gemeenten, een ziekenhuis, in de eerste lijn en in de revalidatie. De rode draad in mijn carrière is het werken met mensen met verworven hersenletsel in alle leeftijdscategorieën. Naast diverse post-hbo cursussen heb ik in 2019 een master Neurorevalidatie en Innovatie afgerond.

Sinds 2019 heb ik een eigen praktijk gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met verworven hersenletsel.

Mijn aandachtsgebieden zijn:

  • Hersenletsel en arbeid
  • Hersenletsel en school
  • Zorg innovatie en zorg implementatie
  • Scholing – workshops op maat

Ik werk in de regio Zuid-Holland.

In het kwaliteitsregister voor paramedici kunt u mijn gegevens vinden ten aanzien van professionele ontwikkeling. Mijn registratienummer bij het kwaliteitsregister is: 09901520290.

Ook ben ik gecertificeerd Cognitief revalidatie therapeut en sta ik als zodanig geregistreerd bij de Society for Cognitive Rehabilitation.

De kwaliteit van mijn werk is:

  • Maatwerk: Elke cliënt is uniek en krijgt mijn volledige aandacht. Ik luister en observeer goed. Ik werk niet met standaardprogramma’s maar ik bied maatwerk om zo zorgvuldig mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag. 
  • Zorgvuldigheid: Naast aandacht voor de cliënt wordt ook de omgeving betrokken bij de diagnostiek en eventuele begeleiding. De diagnostiek en/of begeleiding vind(en) daar plaats waar het probleem speelt. In mijn werk gebruik ik de nieuwste internationale wetenschappelijke inzichten en werk ik zoveel mogelijk met evidence based en practice based instrumenten en inzichten.
  • Advies en begeleiding gedurende het hele traject.
  • Adequate verslaglegging

Projectleider bij Rijndam Arbeidsrevalidatie gericht op het optimaliseren van de diagnostiek abeidsbelastbaarheid bij werknemers met hersenletsel. Ik heb daarvoor de PRPP@Work vertaalt en geïmplementeerd binnen de arbeidsdiagnostiek. De PRPP@Work blijkt een waardevol onderdeel van een multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid te zijn. De PRPP@Work is een ecologisch valide, gestructureerde analyse van het handelen van de cliënt op diens werkplek bij het uitvoeren van diens werkzaamheden. Zowel de cliënt als diens werkgever worden betrokken bij deze unieke analyse. Bij downloads is een flyer over de PRPP@Work te vinden. 

Ik ben projectleider geweest van meerdere (multi-) disciplinaire projecten. Zo ben ik onder meer projectleider geweest bij de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren  in de regio Rijnmond.

Projectleider implementatie Cognitieve Revalidatie bij Rijndam Revalidatie op de afdeling kinderen en jongeren op de hoofdlocatie van Rijndam.