HERSENHERSTEL.NL - DE CLIËNT CENTRAAL
 

Coach Collectief MaatWERK: de kracht van samenWERKEN!

Hersenherstel (Esther) werkt samen met andere betrokken en ervaren coaches met een paramedische achtergrond. We coachen en ondersteunen bij het vinden van een passende duurzame balans in werk en leven. We kijken naar de persoon en wat diegene nodig heeft om binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden te participeren in de maatschappij. Geen oplossing is hetzelfde, we leveren altijd maatwerk.

Binnen het coach collectief heeft iedereen zijn strepen verdiend binnen de revalidatie en hebben we ruime ervaring op het vlak van re-integratiebegeleiding. Onze expertise ligt onder meer op het gebied van niet aangeboren hersenletsel (NAH), post commotioneel syndroom (PCS), burn-out, oncologie, long-covid, multiple sclerose (MS) en Parkinson. Onze kennis en ervaring zetten we in om de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van werkhervatting te duiden. Coaching, praktijkassessments (PRPP@work), begeleiding bij UWV-trajecten, advisering ten aanzien van werkopbouw, uitleg rondom wet en regelgeving (Wet verbetering Poortwachter) zijn enkele voorbeelden.

We vinden het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en daarnaast andere belanghebbenden, zoals de werkgever, actief te betrekken in het begeleidings- of adviesproces.

We hebben korte communicatielijnen met elkaar. Er kan snel worden geschakeld tussen de verschillende coaches. We maken gebruik van elkaars expertise en zijn niet voor 1 gat te vangen. Uiteraard houden we bij het bespreken van een cliënt rekening met de privacywetgeving. Dit is voor ons de kracht van samenWERKEN!

Voor onze cliënten streven wij voortdurend, op basis van de nieuwste inzichten en mogelijkheden, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een goed mogelijke participatie in de maatschappij op een passende duurzame manier.


www.coachenkoek.nl
www.ergotherapievrolijk.nl
www.datwerckt.com
www.hersenherstel.nl
www.teelecoaching.nl

Downloadbare CCM PDF
Coach Collectie Maatwerk Samenwerking
Coach Collectief MaatWERK.pdf (136.06KB)
Downloadbare CCM PDF
Coach Collectie Maatwerk Samenwerking
Coach Collectief MaatWERK.pdf (136.06KB)