Diensten

Wat kan Hersenherstel.nl bieden?

Hersenletsel en arbeid

De gevolgen van het hersenletsel voor het kunnen werken moeten zorgvuldig in kaartgebracht worden. Hersenherstel.nl biedt als eerste praktijk in Nederland een uniek arbeidsassessment, de PRPP@Work! 

Met de PRPP@Work wordt op een betrouwbare, gestructureerde manierop de werkplek in kaart gebracht wat de gevolgen van het hersenletselzijn. Zowel de cliënt als de de werkgever en de werkplek zijn betrokken bij deze diagnostiek. 

De PRPP@Work is een waardevolle toevoeging op de diagnostiek. Zie de downloads pagina voor meer informatie over dePRPP@Work.

Geïnteresseerd in de unieke diagnostiek op de werkplek? 

Neem contact op, dan bespreken we de wensenen mogelijkheden.

Zorg, Innovatie en Implementatie

Zorg kan altijd beter! 


De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met hersenletsel staan niet stil. Vanuit Hersenherstel.nl volg ik deze ontwikkelingen zo goed mogelijk. 

Als Master of Science in de Neurorevalidatie ben ik in staat deze ontwikkelingen op waarde in te schatten. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is de meerwaarde voor de cliënt. 

Ik ben ervaren in het leiden van innovatieve projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. 

Vanuit Hersenherstel ben ik in te huren als projectleider op gebied van neurorevalidatie.

Mijn krachten zijn mijn analytisch vermogen, het herkennen van kansen en het verbinden van kansen. Ik ben een teamplayer.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden die Hersenherstel.nl heeft op gebied van projectmanagement?

Neem contact op dan bespreken we de wensen en mogelijkheden

Hersenletsel en school

Wat de gevolgen van hersenletsel zijn voor het (weer) naar school kunnen, wordt vaak pas duidelijk als je weer naar school gaat. 

Hersenherstel.nl biedt begeleiding bij onder meer schoolopbouw,  aanpassingen in taken en/of materialen. Bovendien denk ik mee over hoe je op school vertelt  dat je hersenletsel hebt. 

We doen dit samen met jou, je ouders/verzorgers, school en eventuele andere betrokken hulpverleners.

Hersenherstel.nl is goed in het in kaart brengen van de dingen die moeilijk zijn (geworden) voor je en de dingen waar je juist goed in bent. Samen zorgen we dat je weer in je kracht komt te staan en je zo goed mogelijk mee doet op school!

Geïnteresseerd in de werkwijze van Hersenherstel.nl? 

Neem contact op, dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Scholing - workshops op maat

Hersenherstel.nl verzorgt regelmatig presentaties, scholing of workshops op maat.

Zo heb ik sinds 2019 de PRPP@Work gepresenteerd op diverse podia. Hierbij wordt regelmatig de samenwerking opgezocht met bijvoorbeeld re-integratiebureaus en cliënten.

Met een collega heb ik meerdere workshops energiemanagement gegeven.

In een samenwerking met PRPP.nl en Ergologie heb ik een scholing PRPP@Work voor ergotherapeuten ontwikkeld.

Verder geef ik regelmatig uitleg over de gevolgen van hersenletsel op scholen of werkplekken van werknemers met hersenletsel.

Geïnteresseerd in een workshop of presentatie op maat? 

Neem contact op dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.


De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd even duidelijk, niet voor de cliënt zelf en evenmin voor zijn/haar naasten. De acute zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel is in Nederland goed geregeld, ervan uitgaande dat erkend is dat er mogelijk sprake is van hersenletsel. Een grote groep mensen heeft blijvende klachten na bijvoorbeeld een hersenschudding. Dit wordt niet altijd (h)erkent als hersenletsel. Vanuit Hersenherstel bied ik u diagnostiek en begeleiding op maat. Het bieden van zicht op de gevolgen van het hersenletsel en de factoren die bevorderend zijn voor herstel zijn belangrijke doelstellingen van Hersenherstel. Voor professionals biedt Hersenherstel.nl een kundige zorgpartner die graag meedenkt om de zorg voor de cliënt gezamenlijk te optimaliseren.


Hersenherstel werkt nauw samen met andere zorgaanbieders.


De visie van Hersenherstel.nl:

Voortdurend (op basis van de nieuwste inzichten en mogelijkheden) streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een verworven hersenletsel.

Mijn jarenlange ervaring als ergotherapeut binnen de neurorevalidatie en de Master Neurorevalidatie en Innovatie stellen mij in staat de waarde van nieuwe ontwikkelingen op gebied van neurorevalidatie op waarde in te schatten en zo mogelijk te implementeren in de behandeling.


De missie van Hersenherstel.nl:

 1. De juiste zorg voor mensen met verworven hersenletsel op de juiste plaats.
 2. De gevolgen van het hersenletsel voor alle domeinen van het functioneren zijn op een zorgvuldige en betrouwbare manier in kaart gebracht.
 3. Het creëren van de best haalbare voorwaarden, voor cliënten met hersenletsel, om het functioneren en participeren zo optimaal mogelijk te maken

Even Voorstellen

Esther Jansen-Polak

Sinds 1996 ben ik werkzaam als ergotherapeut.


Mijn werkervaring heb ik opgedaan op verschillende terreinen van de gezondheidszorg. Zo ben ik werkzaam geweest in verschillende verpleeghuizen, bij gemeenten, een ziekenhuis, in de eerste lijn en in de revalidatie. De rode draad in mijn carrière is het werken met mensen met verworven hersenletsel in alle leeftijdscategorieën. Naast diverse post-hbo cursussen heb ik in 2019 een master Neurorevalidatie en Innovatie afgerond.

Sinds 2019 heb ik een eigen praktijk gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met verworven hersenletsel.


Mijn aandachtsgebieden zijn:

 • Hersenletsel en arbeid
 • Hersenletsel en school
 • Zorg innovatie en zorg implementatie
 • Scholing – workshops op maatIn het kwaliteitsregister voor paramedici kunt u mijn gegevens vinden ten aanzien van professionele ontwikkeling. Mijn registratienummer bij het kwaliteitsregister is: 09901520290.

Ook ben ik gecertificeerd Cognitief revalidatie therapeut en sta ik als zodanig geregistreerd bij de Society for Cognitive Rehabilitation.


De kwaliteit van mijn werk is:

 • Maatwerk: Elke cliënt is uniek en krijgt mijn volledige aandacht. Ik luister en observeer goed. Ik werk niet met standaardprogramma’s maar ik bied maatwerk om zo zorgvuldig mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag. 
 • Zorgvuldigheid: Naast aandacht voor de cliënt wordt ook de omgeving betrokken bij de diagnostiek en eventuele begeleiding. De diagnostiek en/of begeleiding vindt daar plaats waar het probleem speelt. In mijn werk gebruik ik de nieuwste internationale wetenschappelijke inzichten en werk ik zoveel mogelijk met evidence based en practice based instrumenten en inzichten.
 • Advies en begeleiding gedurende het hele traject.
 • Adequate verslaglegging


Projectleider bij Rijndam Arbeidsrevalidatie gericht op het optimaliseren van de diagnostiek abeidsbelastbaarheid bij werknemers met hersenletsel. Ik heb daarvoor de PRPP@Work vertaald en geïmplementeerd binnen de arbeidsdiagnostiek. De PRPP@Work blijkt een waardevol onderdeel van een multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid te zijn. De PRPP@Work is een ecologisch valide, gestructureerde analyse van het handelen van de cliënt op diens werkplek bij het uitvoeren van diens werkzaamheden. Zowel de cliënt als diens werkgever worden betrokken bij deze unieke analyse. Bij downloads is een flyer over de PRPP@Work te vinden. 


Ik ben als inhoudsdeskundige betrokkene bij het scrijven van de nieuwe richtlijn Ergotherapie bij hersenletsel. Een veelomvattende richtlijn die rond de zomer van 2024 gepubliceerd zal worden.


Ik ben projectleider geweest van meerdere (multi-) disciplinaire projecten. Zo ben ik onder meer projectleider geweest bij de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren  in de regio Rijnmond.


Projectleider implementatie Cognitieve Revalidatie bij Rijndam Revalidatie op de afdeling kinderen en jongeren op de hoofdlocatie van Rijndam.

MijnLinked-In adres met meer informatie is:

https://www.linkedin.com/in/esther-jansen-polak-657ab626/

Samenwerking

Coach Collectief MaatWERK:

de kracht van samenWERKEN!

Hersenherstel (Esther) werkt samen met andere betrokken en ervaren coaches met een paramedische achtergrond. We coachen en ondersteunen elkaar bij het vinden van een passende duurzame balans in werk en leven. We kijken naar de persoon en wat diegene nodig heeft om binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden te participeren in de maatschappij. Geen oplossing is hetzelfde, we leveren altijd maatwerk.


Binnen het coach collectief heeft iedereen zijn strepen verdiend binnen de revalidatie en hebben we ruime ervaring op het vlak van re-integratiebegeleiding. Onze gezamenlijke expertise ligt onder meer op het gebied van niet aangeboren hersenletsel (NAH), post commotioneel syndroom (PCS), burn-out, oncologie, long-covid, multiple sclerose (MS) en Parkinson. Onze kennis en ervaring zetten we in om de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van werkhervatting te duiden. Coaching, praktijkassessments (PRPP@work), begeleiding bij UWV-trajecten, advisering ten aanzien van werkopbouw, uitleg rondom wet en regelgeving (Wet verbetering Poortwachter) zijn enkele voorbeelden.


We vinden het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en daarnaast andere belanghebbenden, zoals de werkgever, actief te betrekken in het begeleidings- of adviesproces.


We hebben korte communicatielijnen met elkaar. Er kan snel worden geschakeld tussen de verschillende coaches. We maken gebruik van elkaars expertise en zijn niet voor 1 gat te vangen. Uiteraard houden we bij het bespreken van een cliënt rekening met de privacywetgeving. Dit is voor ons de kracht van samenWERKEN!


Voor onze cliënten streven wij voortdurend, op basis van de nieuwste inzichten en mogelijkheden, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een goed mogelijke participatie in de maatschappij op een passende duurzame manier.


www.coachenkoek.nl
www.ergotherapievrolijk.nl
www.datwerckt.com
www.hersenherstel.nl
www.teelecoaching.nl
Downloads

Artikelen & Factsheets

Op deze pagina vind u verschenen artikelen, factsheets en presentaties.

Klik op de artikelen om ze in een ander scherm te openen of te downloaden.

Afwikkeling personenschade

2023

Artikel PRPP@Work bij

Afwikkeling personenschade.

Factsheet PRPP

2021

Standaard PRPP door Hersenherstel.

CCM

2022

Samenwerking Coach Collectief MaatWERK: De kracht van samenWERKEN!

PRPP@Work artikel

2020

Artikel over PRPP@Work verschenen in Ergotherapie Magazine nr 5.

Factsheet PRPP@Work

2021

Een overzicht van de PRPP@Work door Hersenherstel.nl

PRPP@Work presentatie cliënten

2019

Een presentatie in opdracht van Harteraad in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.

Poster presentatie PRPP@Work

2019

Voor studenten Master Neurorevalidatie en Innovatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen heb ik een poster presentatie gegeven over de ontwikkeling van de PRPP@Work.

Contact

Neem contact op

 
 
 
 
 
 

MijnLinked-In adres met meer informatie is:

https://www.linkedin.com/in/esther-jansen-polak-657ab626/